REVIZE ELEKTRO

Hynek Čermák revize elektrických zařízení a hromosvodů

Servis BTK a revize zdravotnických přístrojů KCI

Zahájení provádění servisu, bezpečnostně technických kontrol a revizí zdtavotnických přístojů pro podtlakovou terapii od firmy KCI;  5850 Farinon Dr, San Antonio, TX 78249, United States

Registrace pro provádní servisu na ministerstvu zdravotnicrví ČR pod evidenčním číslem: 201513342

Těchto přístrojů:

ULTA VAC

VAC ATS

VAC FREEDOM

INFO VAC