REVIZE ELEKTRO

Hynek Čermák revize elektrických zařízení a hromosvodů

Dle ČSN 34 1390 - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (dříve platná norma)

Dle ČSN EN 62305  - systémy ochrany před bleskem a přepětím (současně platná norma)

Jako každe jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto zhlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.